fbpx

* To connect to the Probe1 input terminal (HIOKI ME15W terminal)